TACKSÄGELSEKYRKAN

TACKSÄGELSEKYRKAN

TACKSÄGELSEKYRKAN Tacksägelsekyrkan ligger vackert i utkanten av Karlsborg, omgiven av barrskog. Arkitektens strävan var att kyrkan skulle falla väl in i den närliggande naturen. Foajén in till kyrksalen har upplevts mörk under kvällstid. Ambitionen var att få det...
Kvarndammen Skultorp

Kvarndammen Skultorp

KVARNDAMMEN SKULTORP Detta område har rensats upp på sly och buskar. Vidare har gången förstärkts och olika grillplatser har anlagts. För att göra detta område mer tillgängligt och trivsamt har belysning installerats. Det är ett mjukt och varmt ljus som läggs dels på...
FÖRSAMLINGSHEM

FÖRSAMLINGSHEM

FÖRSAMLINGSHEM Lerdala Församlingshem ville ha hjälp att förändra sitt ljus. Från att ha haft ett monotont och jämnt ljus, så har de idag ett mer varierat ljus med möjlighet till ljusreglering.Två olika färgtemperaturer samt riktat respektive rundstrålande ljus...
STÄDKONSULT

STÄDKONSULT

STÄDKONSULT I samband med att Städkonsult bytte lokaler, var ambitionen att forma miljöer som är trevliga att arbeta och vistas i. Jag tog då fram en belysningslösning som inte skulle ge ett jämnt och enformigt ljus, utan ge mer variation. Både funktionsljus,...
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

BOSTADSRÄTTSFÖRENING Bostadsrättsförening ville ha hjälp att få annan ljuskaraktär vid entréer. De gamla armaturerna hade fel ljusspridning och är utbytta till nya armaturer. P.g.a. plåtbeklädd betong gick det inte att använda sig av infällda armaturer. De nya,...