I ljusdesignprocessen ingår att ta fram ett belysningskoncept. Det är det material som jag använder som diskussionsunderlag för att kommunicera de idéer som skulle passa belysningsanläggningen. Inspirationsbilder och visualiseringsbilder är det som bidrar i kommunikationen med kunden. Med hjälp av belysningskoncept får man fram en känsla för hur ljuset är tänkt att framträda och slutresultatet.