Projekten jag arbetar med är olika och var de finns geografiskt är också olika. Beroende på om du vill ha någon att bolla ljusa idėer med eller om du vill att jag på plats går igenom var ljuset bör vara, så arbetar jag på olika sätt. Det innebär att jag inte alltid behöver vara fysiskt på plats hos dig, utan det går bra att kommunicera med bilder/filmer/ritningarna via mail. För närvarade arbetar jag med en befintlig villa i Stockholmsområdet, där kunden skickat bilder, ritningar och filmer på hur det idag ser ut. Vi har diskuterat hens önskemål och problem och nu har jag påbörjat gestaltningen av ljuset.

Har du funderingar kring något ljusrelaterat problem? Känner du att du skulle vilja ha en mer inspirerande miljö omkring dig? Slå en signal, så kan vi diskutera hur du skulle kunna komma vidare i dina frågeställningar.

? 073-585 24 40    ✉️Info@atmospherelight.se