Ljusdesign för offentlig miljö

En rätt ljussatt och inredd miljö skapar inte bara ett värde utan är också en viktig pusselbit, för att människor ska må bra och prestera bra. Finns det något i er omgivning, som ni känner att ni behöver hjälp med? Har ni idéer kring ljussättning, inredning, arbetsmiljö ni skulle vilja diskutera, för att skapa en harmonisk miljö? Har ni också funderat kring hur ljuset kan kommunicera ert varumärke tydligt? Jag hjälper er med både rätt funktionsljus för att må bra och estetiskt ljus för att trivas och synas.

 

Rätt ljus är också viktigt i utomhusmiljöer, där trygghet kan vara en av de faktorer som påverkar hur ljussättningen bör ske. Här är också risken för bländning en viktig faktor att ha med i beräkningen.

Så går det till

1. Ett första inledande möte sätter ramarna för projektet. Där diskuterar vi vilka behov ni har, vilka önskemål som finns och vad ni exakt behöver hjälp med. Finns det fysiska begränsningar eller andra delar att ta hänsyn till? Vi går också igenom tidsplan och budget.

 

2. En analys av belysningsanläggningen görs. Är det en befintlig miljö som ska förändras, fotograferas miljön och fotografierna ligger sedan till grund för vidare projektering.

 

3. Ett ljussättningsförslag – ett koncept – arbetas fram. I detta skede formas själva ljussättningen – var ljuset ska vara, vilket typ av ljus och hur mycket ljus som behövs. Illustrationer och visualiseringar tas fram. Dessa ligger till grund för konceptet, som vi tillsammans går igenom. Eventuella ändringar görs innan nästa del i projektet tar vid.

 

4. När grundkonceptet är klarlagt tas tekniken fram. Ljusberäkningar genomförs och utvärdering av armaturer sker. Där så är möjligt utförs även provbelysningar. Detta för att kunna utvärdera den bästa lösningen, men också för att ni som beställare ska kunna få en uppfattning om slutresultatet. Exakta armaturplaceringar fastställs.

 

5. Efter att all teknik är framtagen sker installation och därefter görs injustering av armaturerna. Detta för att ljuset ska hamna på rätt plats. Till sist överlämnas en underhållsplan. Den är till för att du ska veta vad som är installerat, när armaturer ska rengöras och när de behöver bytas. Allt för att anläggningen ska hålla länge och vara en fin investering för nu och i framtiden.

Föreläsningar

Jag ger föreläsningar, som utformas efter era önskemål. Det kan vara allt från hur ljus påverkar oss biologiskt och känslomässigt till hur ljussättning kan användas som redskap till att forma rumslighet eller få oss att må bra.

Välkommen att kontakta mig för offert och för en första diskussion om vad ni vill att Er föreläsning ska innehålla.