Ljusdesign för ditt hem

Känner du att du behöver hjälp med att ljussätta ditt hem eller din trädgård? Vill du bolla dina idéer med en ljusdesigner och kanske få nya infallsvinklar? Att ljussätta efter ditt rums/din trädgårds speciella karaktär, skapar mervärde till ditt hem.

Atmosphere Light arbetar med ljussättning både inomhus och utomhus. Att skapa stämningsfull och funktionell belysning kräver kunskap om hur armaturer sprider sitt ljus och var man behöver ha ljuset. Ljuset i kombination med kulörer på väggar och övrig inredning skapar helhetsintrycket inomhus. Ljuset i kombination med hur utemiljön är uppbyggd, skapar stämning i din trädgård.

Jag arbetar både med enklare ljuskonsultationer, men också med mer grundlig genomgång av ditt behov vad gäller belysning och ljussättning. Hur en mer grundlig genomgång fungerar, se nedan.

Så går det till

1. Vid ett första inledande möte får du som kund tala om vad du behöver hjälp med. Är det en befintlig miljö, fotograferar jag den och dessa fotografier ligger sedan som grund för vidare arbete. Ev. mått tas och fysiska förutsättningar/hinder gås igenom.

Är det ett nybygge, går vi igenom dina önskemål och funderingar du har. Som underlag för vidare projektering använder jag byggnads- eller trädgårdsritningar, beroende på om det är inom- eller utomhus. Byggnadsritningarna kan vara både plan- och sektionsritningar.

2. Jag arbetar sedan fram en ljusgestaltningsplan som jag presenterar för dig. Där går vi igenom var jag tänkt placering av ljuset och varför. 

3. Nästa steg innebär att ta fram rätt armaturer och i samband med det genomförs ljusberäkningar och utvärdering av armaturer. Där så är möjligt utförs även provbelysningar. Detta för att utvärdera den bästa lösningen, men också för att du som kund ska ha möjlighet att påverka.

4. Vid sista steget inhandlas armaturer och installation utförs. Nu har du en ny och fin ljusmiljö att njuta av!