Har haft en trevlig föreläsning på Knistad Herrgård där jag tog upp hur ljuset påverkar människan. Ljuset är förutsättning för liv. Vi är skapta efter solens upp- och nedgång och ljuset påverkar vår inre biologiska klocka som i sin tur styr flera olika hormoner som vakenhets- och sömnhormon, hunger- och mättnadshormon, fertilitet och kroppstemperatur. Studier har gjorts där det framgår att om man använder sig av s k omfältsljus ökar vårt vakenhetshormon och man känner sig piggare (Govèn, Laike, Pendse, Sjöberg, 2007).

För att känna sig piggare kan man också med hjälp av ljuset skapa variation i sin miljö, vilket naturligtvis är viktigt att tänka extra på i sin arbetsmiljö. Befinner man sig i ett för monotont ljus kommer man så småningom att känna sig trött, vilket kan leda till sämre prestation, mindre inspiration och kreativitet.

Förutom att påverka oss biologiskt påverkar ljuset oss också fysiologiskt, fysiskt och emotionellt.

Har du funderingar på om din miljö är ljussatt på ett bra sätt? Är det något i din miljö som inte känns bra, men du kan inte sätta fingret på vad det kan vara? Ljuset kan vara en del som påverkar din upplevelse negativt eller positivt där du befinner dig. Eller har du andra funderingar som rör ljussättning? Du är välkommen att kontakta mig antingen via mail eller telefon för att diskutera ljus och belysning.