KVARNDAMMEN SKULTORP

Detta område har rensats upp på sly och buskar. Vidare har gången förstärkts och olika grillplatser har anlagts. För att göra detta område mer tillgängligt och trivsamt har belysning installerats. Det är ett mjukt och varmt ljus som läggs dels på gången men även till viss del i sluttningarna. Detta för att öka känslan av trygghet när de vertikala ytorna belyses. Hela området ska inte belysas, utan det sker fläckvis för att inte få för jämn belysning. Inspirationen är silande solljus genom trädkronor.