FÖRSAMLINGSHEM

Lerdala Församlingshem ville ha hjälp att förändra sitt ljus. Från att ha haft ett monotont och jämnt ljus, så har de idag ett mer varierat ljus med möjlighet till ljusreglering.

Två olika färgtemperaturer samt riktat respektive rundstrålande ljus används för att skapa ljusöar och för att få variation mellan ljusare och mörkare partier.

Armaturerna är indelade i två grupper, där varje grupp regleras för sig. Att använda sig av olika kontraster, tillsammans med ljusreglering, skapar dynamik i miljön.