KRÅKS VÄRDSHUS

KRÅKS VÄRDSHUS

KRÅKS VÄRDSHUS Med anor från 1700-talet i Mölltorps socken till 1950-talet i Stadsträdgården i Skara har nu Kråks värdshus påbörjat en ny resa i källarplanet. Inför nyöppning, som skedde i slutet av sommaren 2022, blev jag kontaktad att ta fram ett belysningskoncept....
LEKPLATS

LEKPLATS

LEKPLATS Karlsborgs kommun arbetar med att utveckla södra kanalområdet och där är belysningen till lekplatsen en del. Tidigare fanns ingen belysning, vilket innebar att området var mörkt redan på eftermiddagarna under höst- och vinterhalvår, vilket då försvårade lek...
GRUVA

GRUVA

QVARNSTENSGRUVAN Qvarnstensgruvan och dess vackra omgivningar i Lugnås, är väl värt ett besök, gärna på våren när alla vitsippor slår ut. Jag har fått förmånen att uppdatera gruvans belysning. Min ambition har varit att få en miljö som INTE är överbelyst, utan har...
UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING Ett projekt i en annorlunda lokal. Här är tanken att hålla både utställningar, vin- och chokladprovningar. En lokal att använda för olika event helt enkelt. Här har jag arbetat med kontraster mellan mörker och ljus. Vid utställning är tanken att tavlorna i...
FLOBY PASTORAT

FLOBY PASTORAT

FLOBY PASTORAT I detta projekt behövdes de pendlade armaturerna bytas ut p g a slitage. Försök hade gjorts att renovera dem, men inte lyckats. Brukarna upplevde också det för mörkt att kunna läsa när de satt i bänkarna. Här ville jag arbeta med ett mjukt, varmt och...