FLOBY PASTORAT

I detta projekt behövdes de pendlade armaturerna bytas ut p g a slitage. Försök hade gjorts att renovera dem, men inte lyckats. Brukarna upplevde också det för mörkt att kunna läsa när de satt i bänkarna. Här ville jag arbeta med ett mjukt, varmt och rundstrålande sken, samtidigt som riktat ljus skulle underlätta läsning.

Efter installation upplevs det ljusare och det går att ljusreglera både det riktade och det rundstrålande ljuset efter behov.