QVARNSTENSGRUVAN

Qvarnstensgruvan och dess vackra omgivningar i Lugnås, är väl värt ett besök, gärna på våren när alla vitsippor slår ut. Jag har fått förmånen att uppdatera gruvans belysning. Min ambition har varit att få en miljö som INTE är överbelyst, utan har arbetat med strategiskt utplacerade armaturer och med låga ljusnivåer. Ljuset ska naturligtvis också bidra till att underlätta vid de guidade turerna.

Utmaningen i denna miljö är att få till ett ljus som visar på de delar i gruvan som guiderna pratar om, samtidigt som det är bländfritt. I och med den mörka miljön är det lätt att ljuset bidrar till bländning och därmed försvårar för vårt seende. Jag har därför försökt att placera armaturer till största delen osynliga, men på vissa ställen är det inte möjligt. Där har jag istället arbetat med bländskydd så gott det går.

Ytterligare en del i ljusets funktion är att underlätta orienteringen i gruvan. Genom att markera med blått ljus var in- respektive utgång är, ser man från håll i vilken riktning man ska gå för att ta sig ut ur gruvan.