BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Bostadsrättsförening ville ha hjälp att få annan ljuskaraktär vid entréer. De gamla armaturerna hade fel ljusspridning och är utbytta till nya armaturer. P.g.a. plåtbeklädd betong gick det inte att använda sig av infällda armaturer.

 

De nya, utanpåliggande armaturerna visar på entrédörrarna, samtidigt som ljuset visuellt framhäver trappstegen tydligare och gör trapporna säkrare.