FLOBY PASTORAT

FLOBY PASTORAT

FLOBY PASTORAT I detta projekt behövdes de pendlade armaturerna bytas ut p g a slitage. Försök hade gjorts att renovera dem, men inte lyckats. Brukarna upplevde också det för mörkt att kunna läsa när de satt i bänkarna. Här ville jag arbeta med ett mjukt, varmt och...
TACKSÄGELSEKYRKAN

TACKSÄGELSEKYRKAN

TACKSÄGELSEKYRKAN Tacksägelsekyrkan ligger vackert i utkanten av Karlsborg, omgiven av barrskog. Arkitektens strävan var att kyrkan skulle falla väl in i den närliggande naturen. Foajén in till kyrksalen har upplevts mörk under kvällstid. Ambitionen var att få det...
TIBRO LJUSVANDRING 2018

TIBRO LJUSVANDRING 2018

TIBRO LJUSVANDRING 2018 Under Tibro Ljusvandring var jag handledare till elever som läser till Projektkoordinatorer inom möbel- och designbranschen. Ett nybyggt kvarter (kvarteret Örnen) skulle ljussättas och ena sidan av kvarteret ljussattes med inspiration av...
TIBRO LJUSVANDRING 2017

TIBRO LJUSVANDRING 2017

TIBRO LJUSVANDRING 2017 Under Tibro Ljusvandring arbetade jag med två olika områden att ljussätta. Temat för kvällen var mystik. För att få fram en känsla av mystik arbetade jag med ljus, textilier och rök. Det ena området byggdes upp av ljus i blå och lila toner och...
TIBRO LJUSVANDRING 2016

TIBRO LJUSVANDRING 2016

TIBRO LJUSVANDRING 2016 Under Tibro Ljusvandring, som går av stapeln varje höst, arbetade jag med att visa på interiör belysning och inredning. Jag ville visa att man kan arbeta med många olika små ljuspunkter i olika höjder för att skapa en mysig atmosfär. Belysning...