TIBRO LJUSVANDRING 2017

Under Tibro Ljusvandring arbetade jag med två olika områden att ljussätta. Temat för kvällen var mystik. För att få fram en känsla av mystik arbetade jag med ljus, textilier och rök. Det ena området byggdes upp av ljus i blå och lila toner och med små figurer i textilier. I detta område placerades också en rökmaskin, vars rök ytterligare förstärkte känslan av mystik.  I det andra området använde jag gul/orangea toner för att knyta an till höstens färger och förstärka den årstiden ytterligare. Även här arbetade jag med textilier.