GRUVA

GRUVA

QVARNSTENSGRUVAN Qvarnstensgruvan och dess vackra omgivningar i Lugnås, är väl värt ett besök, gärna på våren när alla vitsippor slår ut. Jag har fått förmånen att uppdatera gruvans belysning. Min ambition har varit att få en miljö som INTE är överbelyst, utan har...
TRÄDGÅRDSBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING Trädgårdsbelysning ska vara både estetisk, trygghetsskapande och funktionell. I denna privata trädgård har det ljussatts växter som visar på trädgårdens gränser. När man inifrån huset betraktar omgivningarna utomhus ger det ett djup till trädgården...
UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING Ett projekt i en annorlunda lokal. Här är tanken att hålla både utställningar, vin- och chokladprovningar. En lokal att använda för olika event helt enkelt. Här har jag arbetat med kontraster mellan mörker och ljus. Vid utställning är tanken att tavlorna i...
FLOBY PASTORAT

FLOBY PASTORAT

FLOBY PASTORAT I detta projekt behövdes de pendlade armaturerna bytas ut p g a slitage. Försök hade gjorts att renovera dem, men inte lyckats. Brukarna upplevde också det för mörkt att kunna läsa när de satt i bänkarna. Här ville jag arbeta med ett mjukt, varmt och...
TACKSÄGELSEKYRKAN

TACKSÄGELSEKYRKAN

TACKSÄGELSEKYRKAN Tacksägelsekyrkan ligger vackert i utkanten av Karlsborg, omgiven av barrskog. Arkitektens strävan var att kyrkan skulle falla väl in i den närliggande naturen. Foajén in till kyrksalen har upplevts mörk under kvällstid. Ambitionen var att få det...