1800-TALSHUS

1800-TALSHUS

1800-TALSHUS I detta projekt var tanken att visa på fasaden genom att använda sig av låg ljusnivå och mjukt ljus utan skarpa kanter.   För att också framhäva entrén och göra den mer välkomnande, lades ett släpljus på pardörrarna. Detta ljus slår också ner över...