1800-TALSHUS

I detta projekt var tanken att visa på fasaden genom att använda sig av låg ljusnivå och mjukt ljus utan skarpa kanter.

 

För att också framhäva entrén och göra den mer välkomnande, lades ett släpljus på pardörrarna. Detta ljus slår också ner över trappan, vilket visuellt framhäver trappstegen tydligare och gör den säkrare. Till fasadarmaturerna har neutral ljusfärg används, för att få ett vackert ljus och samtidigt framhäva fasadens kulör på bästa sätt.