TIBRO STADSPARK

Tibro Stadspark har fått ny park- och entrébelysning. Den befintliga var traditionellt utformad sedan många år och gav inte det funktionella, trygghetsskapande och ledande ljus som eftersträvades. Målet med ljussättningen var att få ett behagligt ljus, där trygghets- och säkerhetsaspekten var viktig att ta hänsyn till.

 

Området upplevs idag tryggare och det ger också en visuellt ledande funktion. Kommunen ville även markera entréerna in till parken, vilket görs med hjälp av specialgjorda belysningsstolpar.  Ljuset från dessa stolpar hjälper till att framhäva entréerna, samtidigt som det bidrar till att skapa en fin entré när växter belyses ovanifrån.